Těmito troubami se bude vypouštět Máchovo jezero

Aktualizováno 9. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

mach

Rekonstrukce hráze a výpustí Máchova jezera pokračují i v těchto mrazivých dnech. Bezprostředně po listopadovém výlovu Máchova byla vybudována provizorní hrázka a započaly práce na vlastní opravě výpusti.

„Stavbaři na místě stávající výpusti vyhloubili jámu, vybetonovali její dno a do něj zapustli kovové výstuže. Osazeny jsou už i čtyři výpustní trouby, které budou sloužit k odtoku vody z jezera,“ sdělila Agentura ochrany přírody a krajiny.

Stavební práce nemají vliv na napouštění jezera. To probíhá stejnou rychlostí jako po předchozím výlovu rybníka v roce 2009, kdy se žádné opravy nekonaly.

Do Máchova jezera byly nájemcem jezera, městem Doksy, opětovně vysazeny dravé ryby (bolen dravý, sumec velký, štika obecná a candát obecný, která byly sloveny při výlovu jezera 13.11.2014. Do Máchova jezera se totiž nasazují pouze ryby dravé, protože redukují stavy ostatních druhů ryb v jezeře a udržují tím celý ekosystém v rovnováze. Nadměrný výskyt ostatních ryb (cejn, kapr) by způsoboval víření sedimentu a vedl ke zhoršení kvality vody včetně podpory výskytu sinic.

Zdroj: AOPK, foto: Pavel Trnka, AOPK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství