Tématem soutěže Voda štětcem a básní je „Voda v historii“

28. prosince 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

soutěž děti Povodí Moravy

Až do konce března 2016 mohou zájemci z řad dětí posílat svá výtvarná i literární dílka do soutěže „Voda štětcem a básní“, kterou pořádá státní podnik Povodí Moravy. Vzhledem k padesátiletému výročí vzniku podniku je tématem soutěže „Voda v historii“.

V pořadí již 11. ročníku soutěže se mohou zúčastnit žáci ZUŠ, ZŠ a MŠ na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy v celkem čtyřech kategoriích – do šesti let, do osmi let, do 11 let a do 15 let. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 23. května 2016. Ti, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě nebo kteří obdrží cenu generálního ředitele a cenu redakční rady, obdrží diplom a věcný dárek.

Adresa pro doručení soutěžních prací: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO, kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, e-mail: frybortova@pmo.cz. Další podrobnosti najdete také na webových stránkách Povodí Moravy – www.pmo.cz

Naše voda, ilustrační foto Povodí Moravy – jedna z prací oceněných cenou generálního ředitele (Matouš Dvořák – Na rybníce)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě