Tématem setkání Povodí Moravy se starosty obcí byla půdní eroze

26. června 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

setkání Povodí Moravy obve starostové červen 2015

Čtyřicet starostů ze Šumperska a Olomoucka přijaly pozvání státního podniku Povodí Moravy na další společné jednání na půdě Krajského úřadu Olomouckého kraje. Podle mluvčí Povodí Gabriely Tomíčkové byla hlavním tématem půdní eroze, která je příčinou zanášení vodních toků a nádrží.

Vodohospodáři prezentovali starostům problémy s péčí o vodní toky a vodní nádrže, zejména opakované těžení nánosů z jejich koryt. Hlavní příčinou je rozsáhlá eroze půdy, která je způsobená častým nezodpovědným chováním subjektů obhospodařujících zemědělské pozemky. Zvyšují se tím rizika povodní na malých tocích a zaplavování obcí vodou a bahnem z polí nad zástavbou. V prezentacích vodohospodáři upozornili na nezodpovědnost občanů, kteří na pozemcích podél vodních toků staví černé stavby a hromadí odpad. To vyvolává povodňová rizika a především znemožňuje údržbu koryta vodního toku.

„Při současném stavu české krajiny a nezodpovědnosti jak hospodařících subjektů, tak i vlastníků pozemků v blízkosti vodních toků, potřebujeme úzkou součinnost obcí. Na mnoha místech jsou koryta potoků a říček zanesená, místy dokonce i zastavěná, omezen až znemožněn je přístup pro techniku naší údržby. To vše hrozí velkými riziky při nástupu povodní,“ přiblížil generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Jan Hodovský.

Společné setkání otevřelo diskuzi i nastínilo řešení některých vleklých problémů. „Nabídli jsme obcím přímou spolupráci při údržbě vodních toků, a to pracovním uplatněním nezaměstnaných, na což podnik hodlá vyčlenit odpovídající finanční prostředky. Může to být společný krok ke snižování nezaměstnanosti i prevenci kriminality,“ vysvětlil Hodovský.

Povodí Moravy bude v podobných setkáních se starosty v působnosti podniku pokračovat i v dalších letech.

Naše voda, foto PMO

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství