Technické služby Rudná dostaly pokutu za zakázku na vodovodní přivaděč

Aktualizováno 27. listopadu 2015 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

IMG_0354 tekoucí voda

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl rozklad podaný akciovou společností Technické služby Rudná a potvrdil rozhodnutí prvního stupně, v němž Úřad uložil společnosti pokutu ve výši 150 tisíc korun. Informovalo o tom dnes tiskové oddělení ÚOHS.

Pokutu Úřad udělil za správní delikt, kterého se zmiňovaná společnost dopustila tím, že předmět plnění v dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku vodovodního přivaděče nezadala v některém z druhů zadávacího řízení stanovených zákonem o veřejných zakázkách. Rozhodnutí je pravomocné.

Dodatkem č. 1 došlo k rozšíření původního předmětu plnění a v důsledku toho k navýšení původní ceny díla o více jak 40 % a rovněž ke změně původního termínu plnění. Úřad proto ve svém rozhodnutí konstatoval, že dodatkem č. 1 došlo k podstatné změně smlouvy a mělo tedy dojít k zadání nové veřejné zakázky podle zákona. Časově již nová veřejná zakázka spadá do režimu zákona po tzv. transparentní novele (zákon č. 55/2012 Sb.), která již neumožňuje veřejným zadavatelům postupovat v případě veřejné zakázky související s relevantní činností v odvětví vodárenství podle ustanovení zákona platných pro sektorového zadavatele. Veřejní zadavatelé tedy musí i podlimitní veřejné zakázky související s relevantní činností v odvětví vodárenství zadávat v režimu zákona.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace