V Tanvaldu zrekonstruují dva propojené vodojemy

17. března 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodo

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede na Jablonecku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci dvou propojených vodojemů v Tanvaldu: Malý Špičák – starý a Malý Špičák – nový. Uvedl to mluvčí SVS Jří Hladík.

 

Oba vodojemy jsou situovány nad městem Tanvald. Jde o vodojemy před spotřebištěm, zásobované pitnou vodou z úpravny vody Desná – Souš. Vodojem Malý Špičák – starý byl uveden do provozu roku 1960 a Malý Špičák – nový roku 1982. Starší objekt je zemní dvoukomorový vodojem s objemem 2 x 250 m3, který je tvořen jednopodlažní budovou se suterénem, k níž jsou přisazeny dvě akumulační komory. Mladší objekt je zemní jednokomorový vodojem s objemem 650 m3. Jedná se o jednopodlažní budovu se suterénem a přisazenou akumulační komorou.  Vodojemy sice nevykazují havarijní poruchy, ale jejich špatný technický stav odpovídá tomu, že jsou vystaveny jak nepříznivým vlivům horského počasí, tak vysoké vnitřní vlhkosti. Důsledkem jsou středně závažné poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektů. Proto SVS rozhodla o rekonstrukci obou vodojemů.

Bude provedena rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu. Po stavební stránce dojde především k sanaci zevního poškozeného zdiva, jeho tepelné izolaci a hydroizolaci. Dojde k rekonstrukci střech s novou tepelnou izolací a doplněním na střechu dvouplášťovou. Bude obnovena hydroizolace vnitřních podlah, stěn
a stropů. Dojde k výměně zkorodovaných nebo nevyhovujících kovových prvků, jako jsou žebříky a dveře. Bude nahrazena i část technologie, např. zkorodované potrubí bude nahrazeno nerezovým a nefunkční armatury novými litinovými. V souladu s normami budou provedena rovněž komplexní vzduchotechnická opatření
k odvětrání vnitřních prostorů vodojemu. Rekonstruována bude také elektroinstalace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. března 2015. Stavební práce začnou v následujících dnech (13. týden), a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2016.

Protože jsou vodojemy provozně propojeny a tvoří jeden celek – soustavu tří nádrží – bude jejich rekonstrukce probíhat za provozu koordinovaně tak, aby odstávky v dodávce pitné vody byly minimalizovány.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 98,8 milionů korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace