Také v Žatci probíhá rekonstrukce vodovodu

20. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

opravy infrastruktury - 6

Další letošní investiční akci zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS) v Žatci – jde o rekonstrukci vodovodu a stavbu kanalizačních šachet v ulici U Odborů.

Stávající litinový vodovod vnitřního průměru 150 mm byl uveden do provozu roku 1955. Potrubí je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. V  souběhu ve vzdálenosti 1,5 m je veden betonová kanalizace vejčitého profilu 500/750 mm z roku 1975, která celkovou rekonstrukci stoky nevyžaduje. Dojde pouze k rekonstrukci dvou revizních kanalizačních šachet, a to v křižovatce ulic U Odborů a Fügnerovy a přibližně uprostřed trasy v ul. U Odborů. Nově bude pro vodovod použito polyetylénové potrubí průměru 90 mm v délce 150 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění.  Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií, a to zatažením nového potrubí do původního. Součástí stavby je přepojení stávajících 4 vodovodních přípojek a rekonstrukce 2 revizních kanalizačních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013.

Naše voda, foto: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace