Také v Žatci a Chomutově se dočkají nových vodovodů

26. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS opravy Liberec clip_image003

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akce roku 2014 – rekonstrukci kanalizace z odlehčovací komory v Žatci a rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající odlehčovací kanalizace v ulici Osvoboditelů v Žatci zajišťuje odlehčení dešťových vod do Ohře. Betonové potrubí z roku 1969 má silně zkorodované dno a místy části potrubí chybí, jak prokázala kamerová prohlídka. Vlivem rovinatého terénu dochází při zvýšené hladině Ohře ke zpětnému vzdutí v potrubí a nátoku vod do kanalizace. V rámci investiční akce proto SVS se provede rekonstrukce stávající odlehčovací stoky v celkové délce 130,5 metrů. Dojde rovněž k rekonstrukci revizních šachet na trase a osazení jedné nové šachty, k rekonstrukci výústního objektu a k přepojení stávajících kanalizačních přípojek na trase. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. srpna 2014. Vlastní práce začínají v tomto týdnu a dokončeny mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. září 2014.

Také kanalizace v Přemyslově ulici v Chomutově je v havarijním stavu, protože došlo k silné korozi betonových i ocelových trubek. SVS proto rozhodla o rekonstrukci, zároveň bude vyměněn opakovaně poruchový litinový vodovod vnitřního průměru 150 a 100 mm v ulici Tomáše ze Štítného a Přemyslově, který pochází ze 60. let minulého století. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. srpna 2014, vlastní práce začnou v těchto dnech a k dokončení stavby dojde podle schváleného harmonogramu do 31. října 2014.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace