Také veletrh NATUR EXPO BRNO bude příspěvkem ke Světovému dni vody

21. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

sucho - srpen 2016 - IMG_5769

Od 11. do 14. května 2017 se na brněnském výstavišti uskuteční Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO. Jak dnes uvedli organizátoři veletrhu, i tato akce je příspěvkem ke Světovému dni vody třemi, a to třemi desítkami zásad pro její zadržení v půdě a lepší hospodaření.

Veletrh NATUR EXPO BRNO se koná souběžně s Mezinárodním veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, Národní výstavou hospodářských zvířat a Národní výstavou myslivosti. NATUR EXPO BRNO reaguje na aktuální situaci související s klimatickou změnou, oteplováním atmosféry a vysycháním české krajiny.

První ročník veletrhu se zaměřuje na zadržení vody v půdě. Cílem letošního ročníku veletrhu NATUR EXPO BRNO je kromě setkání odborníků a komerčních subjektů také odstartovat osvětovou kampaň za větší informovanost veřejnosti o situaci s vodou v České republice, změnit pohled a jinak přistoupit ke skutečnostem, které se nacházejí okolo nás všech a které mohou pomoci vodu zadržet, mohou usnadnit její průnik do podzemních zásob a mohou naplnit zdroje, odkud berou pro své využití vodu lidé. Cílem veletrhu je také rozšíření diskuze o této problematice z akademických a výzkumných pracovišť k široké veřejnosti. Proto tým veletrhu NATUR EXPO BRNO společně s praktiky a odborníky z Mendelovy univerzity v Brně a z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR zformuloval tři desítky zásad pro zadržení vody v půdě a pro lepší hospodaření s ní. Symbolicky je zveřejňuje ke Světovému dni vody, který už přes 20 let slavíme 22. března. Tyto zásady vycházejí z následujících faktů:

  • Česká republika je „střechou Evropy“, což prakticky znamená, že do ní žádná voda nepřitéká, zato všechna odtéká. Jsme proto zcela závislí na srážkové vodě.
  • Nejúčinnějším způsobem uchování srážkové vody je její zadržení v půdě. Vodohospodáři budoucnosti se proto stanou ti, kteří na půdě hospodaří (zemědělci, lesníci), a ti, kteří obhospodařují zastavěná území.
  • Mnoho věcí okolo nás, které zadržování vody v půdě nepodporují, lze jednoduše změnit tak, aby vody v půdě bylo více. Zatím si je ale neuvědomujeme. Při jejich uvědomění a troše úsilí každého z nás se může situace výrazně zlepšit.

Věříme, že tři desítky zásad pro zadržení vody v půdě a lepší hospodaření s vodou budou pro nás všechny inspirací a podnětem k tomu, abychom o vodě, hospodaření na půdě, zpevněných plochách nebo zasakovacích místech začali přemýšlet jinak. Veletrh NATUR EXPO BRNO pak přinese další podněty ve formě praktických a vyzkoušených řešení a pomůže ukázat veřejnosti správné nakládání se srážkovou vodou jako základním zdrojem pro život v české a moravské krajině.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství