Také Povodí Moravy zítra zahájí provoz plavebních komor Baťově kanálu

27. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Petrov přístav Baťův kanál

Na konci dubna je Baťův kanál připraven na odemykání nové plavební sezóny. Povodí Moravy tak odstartuje provoz plavebních komor už v pátek 28. dubna. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Veřejnost tak bude moci využít spuštění provozu komor o jeden víkend dříve. Správce vodní cesty navíc prodlouží denní provoz plavebních komor. „Vedle dřívějšího zahájení komorování jsme se v letošní sezóně rozhodli rozšířit komorovací hodiny, tedy dobu, po kterou bude v plavebních komorách přítomna obsluha pro veřejnost, a to na čas od 9.30 až 18.00 hodin“, popisuje změny ředitel plavební cesty Baťův kanál Pavel Cenek. Zatímco v roce 2013 proplulo plavebními komorami v průměru 2195 lodí, v roce 2016 to bylo téměř o tisícovku více – 3084.

Přípravy na letošní sezónu zahájilo Povodí Moravy hned po konci té předchozí. „Na začátku prosince jsme opravili nápustné zařízení plavební komory Petrov. Opravili jsme česle na vtoku do válcového stavidla a samotné válcové stavidlo. Do dnešní doby jsme vyčistili dolní a horní zhlaví (tedy prostory chodu vzpěrných vrat a nápustných zařízení) na plavební komoře Petrov, Strážnice I., Strážnice II. a Vnorovy II., Vnorovy I., Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Nedakonice, Kunovský les, Staré Město, Huštěnovice, Babice a Spytihněv. Odtěžili jsme nánosy z rejd plavebních komor Vnorovy I., Veselí nad Moravou a Uherský Ostroh. V současnosti odtěžujeme bahno a štěrk z plavební komory Nedakonice, abychom zajistili potřebnou plavební hloubku,“ vyjmenovává Cenek. Před začátkem sezóny vodohospodáři stihli ještě vyvěsit nové označení plavebních komor, uskutečnit zdravotní probírku břehových porostů i další předsezónní práce. „Po nedávných silných větrných poryvech obzvláště v jižním úseku vodní cesty jsme ještě odstranili polámané a vyvrácené dřeviny z plavební dráhy,“ doplňuje vedoucí provozu vodní cesty Čestmír Daňhel. Přípravy na zdárný průběh plavební sezóny přišly Povodí Moravy na 7 milionů korun.

S přípravami pomohla i Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou a provozovatel Moravské lodní dopravy Jan Šulc. Tři desítky žáků uklidily odpadky na plavební cestě v celkové délce 9,6 km. Z úseku od plavební komory Veselí nad Moravou po plavební komoru Vnorovy I. nasbírali více než třicet pytlů odpadu. Do akce se zapojili v rámci úklidu toků My pro vodu – voda pro nás. Žáci a pedagogové Církevní základní školy se takto podílí na předsezónním úklidu každoročně. Povodí Moravy dodalo pytle, rukavice, občerstvení a zabezpečilo odvoz a likvidaci odpadu.

Udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu je trvalý úkol správců vodních cest.  Povodí Moravy, s.p. je dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, správcem vodní cesty řeky Moravy a Průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona provádí Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava v Uherském Hradišti, v rámci svých povinností práce na vodní cestě související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy