Také Povodí Labe začalo osazovat záchrannými prvky nebezpečné jezy

6. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

jezik

Povodí Labe vybavilo navržené jezy zabezpečovacími prvky, které mají zvýšit šanci na případnou záchranu tonoucího. Spolu s varovnými tabulemi jsou u jezů instalovány záchranné prvky v podobě pěnové podkovy a bezmála třicetimetrového lana pro možnost záchrany. Oznámila to mluvčí povodí Jana Burianová.

Varovnými tabulemi a záchrannými prvky byly vybaveny jezy v Janderově, Tuněchodech a Chrudimi na řece Chrudimce, v Bakově a Káraném na řece Jizeře, v Žamberku na Divoké Orlici a v Ústí nad Orlicí na Tiché Orlici. Zabezpečovací prvky byly také osazeny na jezu v Bohuslavicích a Viktorčině splavu na řece Úpě. V minulých dnech ještě proběhla instalace na jezu ve Zlíči na řece Úpě, kde byl nutný souhlas památkové péče a orgánů ochrany přírody a krajiny.

Varovné tabule obsahují údaje o říčním kilometru pro případ přivolání složek IZS, bezpečnostní pokyny v českém a anglickém jazyce a také základní instruktáž první pomoci.

Spolu s tabulemi jsou u jezů i záchranné prvky v podobě pěnové podkovy a bezmála třicetimetrového lana pro možnost záchrany.

„Připomínáme, že jezy jsou vodní díla plnící řadu vodohospodářských funkcí a nejsou primárně určeny ke splouvání. Během sjíždění řek vodáky dochází na jezech k mnoha zbytečným nehodám, jejichž příčinou je obvykle neznalost nebezpečnosti zpětného proudu nebo jen podcenění situace,“ řekla Burianová. Povodí Labe vybavilo nejnebezpečnější jezy ve své správě zabezpečovacími prvky, které mají zvýšit šanci na případnou záchranu, ale nezajistí bezpečný jez. „Prosíme proto všechny vodáky, aby nepřeceňovali své možnosti a dodržovali zásady chování na jezu,“ dodala Burianová.

Naše voda, ilustrační foto: PM

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla