Také na Moravě přispěl Nadační fond Veolia na dobrovolnictví vodohospodářů

10. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Minigranty_Veilia_2016

Celkem deset dobrovolnických projektů zaměstnanců MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., z podaných 19 projektů podpořil letos v rámci programu MiNiGRANTY® VEOLIA 2016 Nadační fond Veolia. Informovala o tom mluvčí společnosti Markéta Bártová.

Na dobré skutky zaměstnanců společnosti v oblasti sociální, vzdělávací nebo environmentální byla rozdělena částka 230 132 korun. Šlo například o projekty na vybudování nového hřiště pro pétanque, dovybavení kavárničky a dílničky Skládanka, kterou vlastními silami provozují hendikepovaní mladí lidé, založení včelstev, nákup rehabilitačních pomůcek, které pomohou dětem s kombinovaným postižením, dovybavení přírodní učebny pro smyslové poznávání žáků s lehkým mentálním postižením, podpora canisterapie, apod., napříč všemi oblastmi působení společnosti.

Slavnostní předávání MiNiGRANTŮ® společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. proběhlo v obřadní síni zlínské radnice, diplomy oceněným dobrovolníkům předával generální ředitel společnosti Martin Bernard a celým programem provázely zástupkyně Nadačního fondu Veolia Martina Zichová a Blanka Šrámková.

Nadační fond Veolia v letošním devátém ročníku MiNiGRANTY® VEOLIA 2016 podpořil celkem 139 projektů částkou vyšší než 3,5 milionů korun. Uvedený program spočívá v tom, že se každý zaměstnanec skupiny Veolia může jednou za rok na jaře ucházet o finanční podporu ve prospěch projektu, který má veřejně prospěšný charakter a na jehož realizaci se podílí ve volném čase jako dobrovolník.

Naše voda, foto MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace