Také MOVO nabízí zvýhodněné rozbory vody ze studní

13. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

pumpa IMG_9950

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (MOVO) nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 750 korun s DPH. Informovala o tom dnes mluvčí MOVO Markéta Bártová.

Nabídka zvýhodněných rozborů platí podle ní do konce září 2013. Voda v soukromých studních přitom nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. V letech 2011 a 2012 provedla MOVO 700 rozborů soukromých studní. Výsledky ukázaly, že až 80 % analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní neodpovídala alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu manganu nebo železa.

V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených. Pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni pitná. Na pohled křišťálově čirá voda může v sobě skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění.

Všechny rozbory provádí zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1446 společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Oddělení kontroly kvality vody, e-mail laboratore@smv.cz

Kontakt na pracoviště: Laboratoř Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc, tel. 585 412 031-32 / Laboratoř Prostějov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441 / Laboratoř Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 654.

Zde se domluvíte, kdy si můžete vyzvednout připravené lahve (sterilní vzorkovnice), do kterých provedete odběr vody z Vaší studny. Dozvíte se jak správně odběr uskutečnit a kdy je možné vzorky donést. Součástí protokolu o zkouškách je také interpretace výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, je zákazníkům doporučen i vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody.

Další informace www.smv.cz

 

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace