Také Moravská vodárenská pořádá Den otevřených dveří

7. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Společnost Moravská vodárenská, a.s. (MOVO), provozovatel vodovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku pořádá u příležitosti oslav Světového dne vody Den otevřených dveří. Informovala o tom dnes mluvčí společnosti Helena Koutná.

Akce podle jejích údajů proběhne v pondělí 19. března 2012 v odpoledních hodinách. Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků. Příchozí i s dětmi a vnoučaty si mohou za pomoci laborantek MOVO provést rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou si přinesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové 1,5 litrové láhvi od neslazené minerálky. Na místě tak lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. Na základě orientačního minirozboru si mohou příchozí objednat akreditovaný rozbor vody se slevou.

 

Doby prohlídek na objektech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.:

* ČOV Nové Sady Olomouc 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15
* UV Černovír Olomouc 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
ČS Chválkovice, Olomouc 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
ČOV Uničov 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
* ČOV Kralický Háj, Prostějov 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
* ČOV Malenovice-Zlín 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
ČOV Vizovice 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
* Zde si návštěvníci mohou na místě zdarma zjistit orientační hodnoty 3 ukazatelů:
dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. A po té si mohou objednat akreditovaný rozbor vody

 

Upozornění motorizovaným zájemcům v Olomouci: Objekty ÚV Černovír a Parní čerpací stanice Chválkovice se nacházejí v ochranném pásmu vodních zdrojů, příjezd k nim je proto zakázán. V případě zájmu o prohlídku je nejlepší využít městskou hromadnou dopravu. Oproti tomu naČOV Olomouc – Nové Sady je možné parkovat přímo před areálem čistírny, ale opět doporučujeme přijet městskou hromadnou dopravou.

Světový den vody

Význam vody v celosvětovém měřítku neustále roste. Lidstvo dnes užívá 54 procent všech dostupných zásob sladké vody, přičemž do roku 2025 se má tento podíl jen vlivem růstu populace stoupnout až na 70 procent. Od devadesátých let minulého století se otevřeně hovoří o nedostatku sladké vody v budoucnu. Valné shromáždění OSN proto v roce 1993 vyhlásilo 22. březen za Světový den vody. Hlavním cílem rezoluce je vyzvat členské státy OSN, národní a mezinárodní organizace, zájmové skupiny i soukromý sektor, aby využily tuto příležitost k účasti na akcích směřujících k uvědomění si stále rostoucího významu vody, jejího udržitelného užívání a ochrany.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace