Také Lesy ČR varují před zvýšeným rizikem lesních požárů

Aktualizováno 23. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

vyhořelý les - P1030472

Kvůli pokračujícímu vedru současně meteorologové vydali výstrahu před požáry pro celou ČR s výjimkou hor. Připomněl to dnes mluvčí státní podniku Lesy České republiky (LČR) Zbyněk Boublík, s tím, že také LČR varují před zvýšeným rizikem vzniku lesních požárů.

Upozornění je podle něj v těchto dnech nanejvýš aktuální. „LČR nabádají veřejnost k nejvyšší opatrnosti při jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě,“ upozorňuje ekonomický ředitel podniku Michal Gaube.„Jednotlivé organizační jednotky Lesů ČR na území celého státu již v těchto dnech prostřednictvím našich odborných pracovníků zahájily v lesních porostech zvýšenou protipožární hlídkovou činnost. Naši pracovníci se v rámci kontrolních hlídek zaměří i na dodržování protipožárních předpisů ze strany nejen smluvních partnerů podniku, kteří v lesích vykonávají lesnické činnosti, ale také návštěvníků lesa,“ varuje Gaube.

Za pravdu vydanému varování meteorologů dávají víkendové zkušenosti hasičů. Podle tiskových informací zveřejněných Hasičským záchranným sborem ČR, hasiči o uplynulém víkendu vyjížděli k celkem 168 požárům, z toho v 82 případech hořel lesní nebo travní porost. Mnohé z lesních požárů jsou způsobeny nedbalostí a porušením předpisů z oblasti požární ochrany. Obecně známá věc je, že v lese je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň. To lze nejméně 50 metrů od okraje lesa. V lese se však nesmí ani kouřit. Právě odhozený nedopalek je nejčastější příčinou vzniku lesního požáru. Následkem mohou být mnohamilionové škody na lese i tragické následky pro lesní zvěř či návštěvníky lesa. Také z tohoto důvodu se v lese nesmí ani tábořit mimo místa vyhrazená.

Preventivní opatření u LČR  vycházejí z dlouhodobého sledování a vyhodnocování lesních požárů. Od vzniku podniku v roce 1992 jsou na všech lesních správách a polesích evidovány kompletní údaje o požárech a poškozeném lese. Z těchto statistik vychází, že na vznik požárů mají největší vliv klimatické podmínky, stav přízemní vegetace (největší riziko je při suchém, teplém počasí s absencí dešťových srážek v době, kdy se v porostech nachází suchá vegetace trav) a atraktivnost lokality z hlediska návštěvnosti.

Lesní personál v kritických dnech slouží tzv. požární hlídky, které sledují široké okolí. Základním preventivním opatřením je však informování a vzdělávání veřejnosti. Všechna tato opatření stojí ročně statisíce korun, ve svém důsledku však ušetří miliony korun na možných škodách.

V případě déletrvajícího nepříznivého suchého počasí a tím zvyšujícím se rizikem extrémních požárů, mohou LČR v konkrétních oblastech iniciovat vyhlášení zákazu vstupu veřejnosti do lesů. Pokud by taková situace reálně nastala, musí LČR návrh podat místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, který má zákonnou pravomoc zákaz vyhlásit.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace