Také kvůli vodní erozi klesly ceny pozemků, někde o více než 25 000 korun za hektar

23. prosince 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

rybník - podzim - krajina - IMG_6248

Ačkoli jsou v ČR aktuálně již zhruba dvě třetiny zemědělských pozemků ohroženy vodní erozí, jejímž důsledkem je ztráta úrodnosti půdy a pokles její ceny, sníží se úřední ceny půdy v příštím roce jen ve zhruba 90 katastrálních území. Informuje o tom server farmy.cz.

Úřední ceny pozemků se každoročně mění prostřednictvím vyhlášky (aktuálně jde o vyhlášku 344/2015 Sb.), o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Ta nabývá platnosti od 1. ledna příštího roku.

Průměrná základní cena zemědělských pozemků byla podle farmy.cz pro příští rok upravena celkem u 154 katastrálních území (z celkového počtu 13 032 katastrálních území s evidovanou zemědělskou půdou), z toho v 89 případech došlo ke snížení ceny a v 65 případech ke zvýšení ceny. „Nezvažujeme-li nově evidovaná katastrální území v Brdech, pak k největšímu poklesu průměrné ceny došlo v katastrálním území Královopolské Vážany (o 2,56 Kč/m2), naopak k nejvyššímu nárůstu ceny v katastrálním území Chodeč u Mělníka (o 2,32 Kč/m2). Přestože průměrná cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky nebyla zveřejněna, lze předpokládat, že zůstává ve výši 7,14 Kč/m2. Uvedené ceny za čtvereční metr půdy znamenají v praxi pokles ceny pozemků za hektar o 25 600 korun, respektive nárůst ceny o 23 200 korun.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2016 naleznete na stránkách www.farmy.cz v menu “Cena půdy 2016“. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ, koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území i kalkulačku daně ze zemědělských pozemků.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka