Také Královéhradecká provozní má vlastní logo

Aktualizováno 25. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

khp

S cílem srozumitelněji prezentovat dodavatele vodárenských služeb v Hradci králové a okolí se společnost Královéhradecká provozní, a.s. (KHP) rozhodla používat nové logo. Informovala o tom tisková mluvčí společnosti Veronika Bergrová.

KHP dosud používala, stejně jako další společnosti kontrolované skupinou Veolia, právě logo společnosti Veolia Voda. Nové logo společnosti se od dnešního dne začne postupně objevovat na tiskovinách, formulářích, dokumentech, autech a ostatních propagačních materiálech.

K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě výsledků průzkumu spokojenosti, ze kterého vyplynulo, že naši zákazníci mají jen malé povědomí o názvu svého dodavatele, který pro ně zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní. Nové logo by mělo přispět k účinnější prezentaci společnosti KHP u svých odběratelů a správně je nasměrovat při řešení nejrůznějších dotazů a požadavků nebo hlášení poruch a havárií.

Nový symbol Královéhradecké provozní je tvořen linkami, které stylizují měření výšky vodní hladiny a čistoty vody. Barevnost sloupce pak zachycuje různě odstíny vody v přírodě.

Královéhradecká provozní je provozovatelem vodohospodářského majetku na území bývalého okresu Hradec Králové a v jeho okolí. Akcionáři společnosti Královéhradecká provozní jsou Veolia Voda (66 %) a Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (34 %).

Naše voda, logo: KHP

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace