Také v ČR zahájila Veolia kampaň s názvem „Pečujeme o světové zdroje“

18. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Veolia - pečujeme o světové zdroje

Slogan skupiny Veolia „Pečujeme o světové zdroje“ je klíčovým sdělením kampaně, která byla na sklonku minulého měsíce zahájena ve Francii a v současné době se s ní lze již setkat i na našem trhu. Jedná se o první kampaň skupiny za posledních pět let.

Již tři roky pracuje francouzská skupina Veolia na své transformaci prostřednictvím rozvojové strategie zaměřené na sedm hlavních oblastí růstu a novou organizační strukturu. Skupina zlepšila své postavení na trzích, zvýšila svoji schopnost pružně a rychle reagovat na potřeby zákazníků a v současné době používá pouze jediný společný název: Veolia.

V dubnu 2014 Veolia upřesnila, jaké postavení na trhu chce zaujímat, a představila nový slogan „Pečujeme o světové zdroje“, který vyjadřuje její poslání a byl přeložen do jazyků všech zemí, kde skupina působí. Výrazové prostředky Veolie vyjadřují strukturu vycházející z tří základních pilířů, které výstižně charakterizují všechny její činnosti: zlepšování přístupu ke zdrojům, ochrana zdrojů a jejich obnovování.

Nový grafický manuál, nová podoba publikací a nový digitální ekosystém okolo webu Veolia.com tvoří základy nového způsobu komunikace skupiny, kterým dává skupina najevo, že půjde o nový způsob komunikace s veřejností, do níž se zapojuje z pozice účastníka občanské diskuse o kruhové ekonomice. Reklamní kampaň přináší sérii ilustrací s městskou tématikou, které byly zveřejněny v tištěných a digitálních médiích ve Francii i jsou publikovány i v zahraničí.

Kampaň, jejímž autorem je poradenská agentura Havas Paris, s níž Veolia spolupracuje od roku 2004, využívá ilustrací britských kreslířů známých pod pseudonymem Rude. Zahrnuje jeden generický vizuál a čtyři doprovodné vizuály, které symbolicky znázorňují historii nové Veolie působící v celosvětovém měřítku v oblasti vodárenství, odpadového hospodářství a energetiky:

•           Přeměna kávové sedliny na energii v Nizozemsku.

•           Likvidace nepotřebných plavidel v Bordeaux a recyklace takto získaných materiálů.

•           Zásobování velkého průmyslového komplexu v Singapuru pomocí uzavřeného okruhu donekonečna recyklujícího použitou vodu, umožňující snížení odběrů z primárního zdroje.

•           Využívání odpadních vod jako hnojiva v Milwaukee.

Skupina Veolia je celosvětovým pojmem v oblasti optimalizovaného využívání zdrojů. Skupina působící ve všech pěti světadílech, kde zaměstnává více než 187 000 pracovníků*, vyvíjí a zavádí řešení pro management vodohospodářských služeb, odpadového hospodářství a energetických služeb, a podílí se tak na trvale udržitelném rozvoji měst a průmyslu. Prostřednictvím těchto třech vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zlepšování přístupu ke zdrojům, ochraně disponibilních zdrojů a jejich obnovování. V roce 2013 zásobovala Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou a zajišťovala kanalizaci pro 62 milionů obyvatel, vyrobila 54 milionů megawatthodin elektřiny a zajistila nové využití 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 realizovala Veolia Environnement podle předběžných údajů konsolidované tržby ve výši 23,4 milionů eur.

Rude je pseudonym britské manželské dvojice umělců žijících v Londýně (pravým jménem Abi a Rupert Meats). Pracují jako grafici a ilustrátoři, ale věnují se i designu. Jejich tvorba zahrnuje kolekce předmětů a oděvů, pro něž jsou typické kombinace typografických a ilustračních prvků. Jejich styl je velice živý a plný humoru, a proto se uplatňují v tvorbě pro běžné značky, jako jsou výrobci triček a hudebních nosičů, ale i pro kulturní instituce, jako je například síť galerií Tate, pro niž vytvořili řadu doplňků, oděvů a upomínkových předmětů.

Zdroj a ukázka vizuálu: Veolia

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace