Tábor není spokojený s tempem rozsáhlé protipovodňové stavby

Aktualizováno 20. října 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

protipovod steny3

Přes viditelný postup práce na rozsáhlých protipovodňových opatřeních v Táboře na Lužnici však nejsou zástupci města s tempem prací spokojeni. Uvedla to radnice na svém webu.

Zhotovitel stavby byl podle města opakovaně na kontrolních dnech vyzýván k posílení pracovních čet a ke zvýšení věcného i finančního plnění. „Protože nedošlo k viditelnému navýšení plnění prací na stavbě, obrátil se v minulém týdnu pan starosta dopisem na ředitele závodu EUROVIA CS, a.s. Ústí nad Labem, aby přijal opatření k posílení stavby tak, aby bylo maximálně využito příznivé počasí a byl dorovnán skluz ve věcném i finančním plnění tohoto roku,“ sdělila radnice Tábora. Starosta také upozornil, že stavba končí dle smlouvy v únoru a že v případě nesplnění termínu, bude ze strany města přistoupeno k sankcím dle smlouvy o dílo. O reakci vedení EUROVIE CS, a.s. bude radnice Tábora občany informovat.

Ačkoliv se průtok Lužnice v minulých dnech stabilizoval, zůstal přesto na zvýšené úrovni, která je však normálním stavem v tomto ročním období. Na základě toho bylo rozhodnuto o použití nové technologie při budování výhonů a tůní. Práce budou probíhat bez jímkování štětovými stěnami tak, že výhony budou prováděny ukládáním velkých balvanů speciálním strojem přímo do řeky. Za tím účel se v kamenolomu ve Slapech přímo třídí a připravuje potřebné kamenivo speciálně pro naši stavbu. Práce by měly být zahájeny koncem října a provádět je bude subdodavatel sdružení, firma DAICH spol. s r.o.

Na protipovodňové zdi se dokončuje armování posledních úseků. Směrem od parkoviště Na Brusírně pokračuje obkládání protipovodňové zdi kamenem. V tomto týdnu zde rovněž začala montáž sloupů veřejného osvětlení a svítidel, které jsou osazeny přímo na obložené protipovodňové zdi.

Zdroj a ilustrační foto: město Tábor

 

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině