SZPI nabízí pomoc potravinářským podnikům

5. června 2013 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Prevence povodní, voda v krajině

bahnitá voda a rybičky IMG_8738

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nabízí součinnost všem subjektům působícím v oblasti potravin, které byly zasaženy povodňovou situací. Informoval o tom mluvčí SZPU Pavel Kopřiva.

Jde například o členy Potravinářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR  či provozovatele potravinářských podniků registrovaných u SZPI. Dotčené subjekty se mohou obrátit na místně příslušný inspektorát SZPI a požádat o mimořádný kontrolní vstup do provozovny, při kterém inspekce provede dokumentaci způsobených škod a zároveň navrhne účinná řešení. Soupis kontrolních zjištění bude kontrolované osobě k dispozici v podobě oficiálního protokolu o úřední kontrole, jedná se tak o vysoce transparentní řešení vzniklé situace. O tuto formu spolupráce již požádali někteří významní obchodníci.

Naše voda

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka