SZIF vydává další rozhodnutí na agroenvironmentální projekty

28. března 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

čejka chocholatá

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal tento týden vydávat rozhodnutí na další tři podopatření agroenvironmentálně-klimatického opatření. Informoval o tom newsletter týdeníku Zemědělec.

Jde o podporu na zatravňování orné půdy, ochranu čejky chocholaté a zatravňování drah soustředěného odtoku. Celkem je pro tyto žadatele připraveno přes 90 milionů korun, jak upřesnila mluvčí SZIF Vladimíra Nováková. O podporu na zatravňování orné půdy zažádalo 1185 zemědělců, pro něž je vyčleněna částka 86,3 milionu korun. Na ochranu čejky chocholaté obdržel SZIF 26 žádostí, na které bude vyplaceno 3,5 milionu korun, a o zatravňování drah soustředěného odtoku žádalo pět zemědělců, kteří celkem obdrží 0,75 milionu korun.

Zdroj: Zemědělec, SZIF, ilustrační foto archiv Naše voda (čejka chocholatá)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka