SZIF přijímá žádosti pro Lesnicko – environmentální opatření

Aktualizováno 26. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

rybník les - IMG_6302

Až do 16. května 2016 mohou zájemci podávat žádosti o dotace na lesnicko – environmentální opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Informuje o tom webová stránka SZIF.

Pro období PRV 2007 – 2013 se jedná o Platby v rámci Natury 2000 v lesích a Lesnicko-environmentální platby. V novém období PRV, tedy 2014 – 2020, jde o dvě podopatření v rámci M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, a to Zachování porostního typu hospodářského souboru nebo Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Příjem žádostí končí 16. května 2016. Preferovaný způsob podávání žádostí je prostřednictvím aplikace LPIS a Portálu farmáře SZIF, což významně přispívá ke zjednodušení administrace žádostí. Jiné způsoby podání by měli žadatelé využít pouze v krajních případech. Stávající žadatelé, kteří nemají v aplikaci LPIS přiřazený svůj Lesní hospodářský plán či osnovu, mají povinnost před podáním žádosti o dotaci doložit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL) právní důvody užívání (v případě, že žadatel není vlastník) společně s formulářem „Souhlas vlastníka se zařazením“. Tento formulář je ke stažení na www.szif.cz.

Žadatelé, kteří mají přiřazený Lesní hospodářský plán či osnovu, mohou žádost o dotaci podat z domova či kanceláře bez návštěvy OPŽL. Veškeré podrobné informace jsou k dispozici v příručkách a manuálech, které jsou ke stažení na stránkách:

www.szif.cz (sekce PRV 20007-2013 / Osa II. / 2. / Ke stažení; PRV 2014-2020 /Opatření / M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

SZIF, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka