SWAMP – Národní přírodní památka u Máchova jezera

12 května 2018 | Rubrika: Video pro tento den |Vložil: Nina Havlová

Území SWAMPu spolu s nedalekými vodními plochami (Břehyňský rybník, Hradčanské rybníky, Novozámecký rybník či Heřmanický rybník) a okolními lesy bylo kvůli ochraně ptactva v roce 2004 zařazeno do chráněné lokality s názvem Ptačí oblast Českolipsko – Dokesné pískovce a mokřady, v rámci evropské soustavy Natura 2 000.