SVS zve na zahájení rekonstrukce úpravny vody v Meziboří

2. října 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

Přehrada Fláje - IMGP2059

Ve čtvrtek 4. října bude slavnostně zahájena rekonstrukce úpravny vody Meziboří (ÚV). Jak dnes informoval mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Jiří Hladík, jde o investici ve výši přes 286 milionů korun včetně DPH.

Zahájení akce proběhne v 10.00 hodin v areálu ÚV Meziboří s následným přesunem do Scholy Humanitas v Litvínově. „Lákavou nabídkou bude jistě možnost návštěvy útrob úpravny vody, kam není běžně přístup umožněn, a také prezentace o chystané rekonstrukci s možností obrátit se s dotazy na představitele investora, zhotovitele, projektanta, dozoru, ale také představitelé místní správy a samosprávy,“ připomíná Hladík.

Cílem projektu „Intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Meziboří“ je modernizovat technologii úpravny tak, aby se vyrovnala se zhoršenou kvalitou surové vody a zajistila výrobu pitné vody pro Severočeskou vodárenskou soustavu v Ústeckém kraji v příštích letech v souladu s požadavky legislativy. Úpravna postavená v letech 1954-1963 jako součást rozsáhlého vodního díla Fláje je určena pro zásobování města Litvínov a jeho blízkého okolí. Její max. výkon je 800 l/s. Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je voda z vodárenské nádrže Fláje.

Projekt řeší doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, rekonstrukci akumulační nádrže pod pískovými filtry a souvisejícího armaturního prostoru a doplnění a modernizaci chemického hospodářství. Součástí je rekonstrukce akumulace upravené vody 4 x 2125 m3 ačerpací stanice Meziboří. Rekonstrukce úpravny vody je s ohledem na souběžněprobíhající rekonstrukci úpravny vody Jirkov rozdělena do dvou celků, kdy postupně dojde k přestavbě stávající jednostupňové technologické linky na účinnější dvoustupňovou, při současném snížení max. výkonu úpravny na v současnosti reálných 550 l/s.

Rekonstrukce bude probíhat za provozu úpravny, při jejím sníženém výkonu. Po dokončení stavby bude následovat roční zkušební provoz.

Naše voda

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla