SVS zrekonstruuje vodovod ve Žďárku

Aktualizováno 11. listopadu 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

svs

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Liberecku, v obci Žďárek a jejím okolí, rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu v délce cca 2300 metrů a k vybudování nového vodovodu v délce téměř 950 metrů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod mezi vodojemem Žďárek a alejí Rohanka v zámeckém parku Sychrov je tvořen litinovým potrubím z roku 1943 a je ve špatném technickém stavu, zkorodované a inkrustované, takže zásobování obce Žďárek a dalších lokalit je nedostatečné. SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci. Řad je veden převážně po zemědělských pozemcích, zahradách a sadech. Podchází komunikaci III. třídy a rychlostní komunikace R35. Součástí stavby je přepojení stávajících 27 domovních vodovodních přípojek na trase, napojení na vodojem Žďárek, na rozváděcí vodovody v obci Žďárek a na stávající vodovod z polyetylénu u obce Husa.

Stavba bude realizována převážně bezvýkopovou metodou ve stávající trase. Zároveň bude vybudován nový úsek vodovodu za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v celkové délce 947,5 metrů podél aleje Rohanka a oplocení zámeckého parku. Budou také zřízeny dvě vodovodní přípojky. Výstavbou tohoto vodovodu se zlepší zásobování obcí Sychrov a Radimovice, které byly dosud nedostatečně zásobeny z vodojemu Radimovice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. října 2016. Stavební práce byly zahájeny ve 43. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace