SVS zrekonstruuje vodojem v Novém Boru a kanalizaci v Lounech

Aktualizováno 8. října 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

SVS Nový Bor

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci 32 let starého vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch a rekonstrukci kanalizace v Lounech, ve Sladkovského ulici. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Nový Bor – Chotovický vrch byl vybudován v roce 1983 – nejdříve s jednou komorou, druhá byla dobudována později. Patří k vodovodu „Česká Lípa“. Je do něj čerpána voda z čerpacích stanic Chotovice a Skalice u České Lípy. Vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů – především nedostatečným odvětráním – se na vodojemu projevují poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. SVS provede rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu. Po stavební stránce dojde především k realizaci vzduchotechnických opatření k odvětrání vnitřních prostorů vodojemu, k sanaci zkorodovaných betonových konstrukcí, k rekonstrukci střechy, opravě a zateplení fasády, jakož i ke stavebním úpravám souvisejícím s úpravami technologie. V technologické části bude řešena výměna zkorodovaného potrubí a armatur za nerezové. Budou také instalovány nové rozvody stavební a technologické elektroinstalace. Investorem stavby je SVS. Stavební práce začínají v těchto dnech zřízením staveniště a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 10. března 2017.

Stávající stoka ve Sladkovského ulici v Lounech je neznámého stáří. Mezi šachtami je protispád, a tak dochází k opakovanému ucpávání přípojek. Dále kamerová prohlídka prokázala korozi potrubí nad 50% a vznikající kaverny. Proto rozhodla SVS o rekonstrukci. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce kanalizačních šachet na trase.  Také investorem této stavby je SVS. Stavba bude zahájena v příštím týdnu, stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. listopadu 2015.

Naše voda, plánek lokality (Nový Bor) SVS

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace