SVS zrekonstruuje v Povrlech – Roztokách vodovod a odstraní kanalizační výusť

Aktualizováno 9. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Povrly

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Ústecku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujícího vodovodu v Povrlech – Roztokách a vybudováním nové čerpací stanice odpadních vod a kanalizačního výtlaku odstraní kanalizační výúsť UL 95 do Labe. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Odpadní a dešťové vody jsou z místní části Roztoky nad Labem odváděny jednotnou betonovou gravitační stokou vnitřního průměru 300 mm z roku 1935. Výústí UL 95 jsou vypouštěny bez přečištění do Labe, což je z hlediska legislativy nežádoucí stav. Výúsť je vzdálena více než dva kilometry od nejbližšího možného místa napojení na kanalizační systém v Povrlech, proto si odstranění výústi vyžádá vybudování čerpací stanice odpadních vod a kanalizačního výtlaku. Zároveň je zapotřebí odstavit nevyhovující vodní zdroje Roztoky levý a Roztoky pravý. Prameniště i vodojem jsou ve špatném stavu a navíc v nepřístupném terénu, technikou nedostupné. V letních měsících a za sucha kapacita i kvalita těchto vodních zdrojů klesá, takže je nutné Roztoky zásobovat přívodním řadem z Povrlů. Stávající litinový řad z roku 1925 vedené mezi silnicí a Labem je poruchový
a s nedostatečným tlakem, proto SVS rozhodla o rekonstrukci tohoto vodovodu s těsným přiložením nového kanalizačního výtlaku do společného výkopu.

Součástí stavby je přepojení 38 domovních vodovodních přípojek. Pro odstranění výústi v Povrlech bude vybudován 2015,5 metrů dlouhý úsek nového kanalizačního výtlaku, který odpadní vody převede do kanalizačního systému, zakončeného na ČOV. Zároveň bude vybudována čerpací stanice odpadních vod s mokrou jímkou, armaturní komorou a nátokovým potrubím, jakož i revizní šachta pro zpětnou klapku. ČOV do budoucna po případném dobudování kanalizace kapacitně vyhoví i pro napojení celé obce. Stávající výúsť UL 95 bude sloužit jako bezpečnostní přepad z ČOV.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají začít v týdnu od 13. června 2016, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016. Pro okres Ústí nad Labem SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace