SVS zrekonstruuje kanalizaci a vodovod v Teplicích, v Lounské ulici

Aktualizováno 2. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Teplice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Teplicích také rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lounské ulici a krátkého úseku kanalizace v Duchcovské ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Naše zahájená investiční akce v Teplicích se týká cca 50 připojených obyvatel. V rámci této stavby nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu vedené v Lounské ulici podél Zámecké zahrady a kratší úsek kanalizace v křižující Duchcovské ulici. Stavbu provedeme v koordinaci s investiční akcí města k výstavbě kruhové křižovatky a obnově povrchů komunikace.“

Stávající jednotná kanalizace neznámého stáří v Lounské a Duchcovské ulici je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, silně zkorodovaná, popraskaná a poruchová. V  souběhu s ní je v Lounské ulici veden litinový vodovod o vnitřních průměrech 350 mm (z roku 1970) a 200 a 100 mm (z roku 1945). Jeho rekonstrukce je zahrnuta do téže stavby. Součástí stavby je přepojení stávajících šesti domovních vodovodních a šesti kanalizačních přípojek a propoje na navazující stávající řady a stoky.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k výstavbě kruhové křižovatky v místě křížení ulic Lounská, Americká a Bílinská a k realizaci povrchů komunikace. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace