SVS zrekonstruuje kanalizaci a vodovod v Liberci

28. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS rekonstrukce mapa Liberec

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí rekonstrukci poruchové kanalizace a vodovodu v Liberci, v Jugoslávské ulici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka v Jugoslávské ulici je z betonu vnitřního průměru 300 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, je tato stoka neznámého stáří ve špatném technickém stavu. Potrubí je staticky narušené, popraskané a místy chybí dno, takže vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací je veden přibližně 60 let starý litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm. Vykazuje silnou inkrustaci a je poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 300 mm v délce 127,2 metrů. Pro vodovod bude použito litinové potrubí o vnitřním průměru 100 mm v délce 152,3 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek na trase a nové revizní kanalizační šachty. Stavba bude provedena úsporně v rámci jednoho společného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. února 2014. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení, a schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Vlastní práce budou zahájeny v průběhu 1. dubnového týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Naše voda, mapka oblasti: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace