SVS zrekonstruuje kanalizaci v Teplicích v lokalitě Zámeckého náměstí

Aktualizováno 6. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Teplice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Teplicích rekonstrukci kanalizace na Zámeckém náměstí a v ulici U Zámku. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Naše zahájená investiční akce v Teplicích na Zámeckém náměstí a v přilehlé uličce U Zámku se týká cca 200 připojených obyvatel. V rámci této stavby vybouráme stávající nevyhovující úsek kanalizace a nahradíme jej kanalizací novou, a provedeme sanaci dalších úseků kanalizace,“ popisuje rekonstrukci generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Stávající kanalizace v uvedené lokalitě je tvořena úseky z různých materiálů a profilů, některé úseky stok vesměs neznámého stáří jsou v nevyhovujícím stavu, jak prokázala kamerová prohlídka a musí být vyměněny. Investiční akce SVS bude rozdělena do dvou etap. První etapa (rekonstrukce) 1. 3. – 15. 5 2017 bude provedena v otevřeném paženém výkopu, druhá etapa (sanace) 1. 6. – 30. 9. 2017 bude provedena bezvýkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. února 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou akcí města ke kompletní rekonstrukci plochy Zámeckého náměstí.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace