SVS zatáhneme nový vodovod v Ústí metodou berstlining

29. srpna 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v krajském městě Ústí nad Labem rekonstrukci poruchové kanalizace a vodovodu v ulici Beneše Lounského. Na zatahování vodovodu použije metodu berstlining, uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka v ulici Beneše Lounského je z betonu vejčitého profilu 750/500 mm. Byla uvedena do provozu roku 1925 a dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Materiál potrubí je silně zkorodovaný (nad 50 %), takže hrozí destrukce. V souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod průměru 80 mm z roku 1959. SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace i vodovodu v rámci jedné akce.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude stavebně řešena odděleně. Pro kanalizaci bude nově použito potrubí z PVC o vnitřním průměru 300 mm v délce 39,2 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 90 mm v délce 77,3 metrů. Bude použita bezvýkopová metoda berstlining, kdy je pomocí trhací nebo řezací hlavy původní potrubí rozrušeno a současně je zataženo nové potrubí o stejné nebo větší dimenzi. Součástí stavby je přepojení stávajících pěti vodovodních a pěti kanalizačních přípojek. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. srpna 2014. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, a dále pak schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Vlastní práce budou zahájeny od pondělí 1. září 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 20 staveb za 69,9 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 74,4 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace