SVS: Zahajujeme rekonstrukci vodojemu Čejkovice

11. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS oprava Čejkovice - image008

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku další plánovanou investiční akci roku 2014 – rekonstrukci vodojemu Čejkovice. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Akumulací pitné vody pro Čejkovice je jednokomorový vodojem o objemu 100 m3. Jde o zemní betonový monolitický vodojem z roku 1920. Vykazuje závažné poruchy (trhliny v důsledku pronikání kořenů) na konstrukci akumulační nádrže a značnou zchátralost konstrukce manipulační komory, kde došlo ke značné degradaci vnějších omítek a návazně i zdiva. Poruchy mají negativní dopad na únosnost, trvanlivost a použitelnost objektu. Navíc je nutné změnit stávající dispoziční řešení vodojemu, které neodpovídá požadavkům legislativy.

V rámci investiční akce SVS dojde na vodojemu k sanaci stavebního a technologického charakteru. Stavební část zahrnuje akumulační nádrž, vstupní komoru, armaturní komoru a manipulační prostor. Je také navržena kompletní výměna technologie vodojemu, která zahrnuje přívodní potrubí, odběrné potrubí, bezpečnostní přepad i odpadní potrubí, přičemž stávající technologie bude demontována.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. dubna 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii celkem 18 staveb za 63,5 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 65,2 milionů korun.

Naše voda, mapka lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace