SVS: Zahajujeme rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lomu

10. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS opravy infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku další plánované investiční akce roku 2014 – souběžnou rekonstrukci 86 let staré kanalizace a vodovodu v Lomu, v ulici K. H. Máchy. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.Stávající kanalizace v části ulice K. H. Máchy je z betonu vnitřního průměru 300 mm. Stoka z roku 1928 vedená v místní komunikaci je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – došlo k celkové korozi potrubí a jsou viditelné díry v profilu. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 0 – 4 metry je veden stejně starý litinový vodovodní řad vnitřního průměru 70 mm. SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. Součástí stavby je přepojení stávajících 7 domovních kanalizačních a 6 vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v původní trase v  otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. září 2014. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, stavební a výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Vlastní práce začnou v průběhu 42. týdne a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2014.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace