SVS zahajuje ve svém regionu tři rekonstrukce čistíren odpadních vod

Aktualizováno 21. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

svs-zatec

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) v Lounech, Údlicích a Žatci. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

ČOV v Lounech s kapacitou 40 000 EO (ekvivalentních obyvatel) dosud nebyla vybavena na odvodnění odpadů z čištění kanalizace. SVS rozhodla o vybudování takové plochy, protože velikost areálu ČOV to umožňuje. Plocha má sloužit pro separaci odpadů z čištění kanalizace pro spádové území Louny. V rámci investiční akce SVS budou vybudována tři pole, z nichž každé bude o ploše 3,8 x 12 metrů, přičemž na každé z polí se vejde až 50 m3 materiálu z čištění kanalizace. Celková zastavěná plocha bude 11 x 12,2 m. Vjezd k nové ploše bude ze stávající komunikace novou zpevněnou betonovou plochou. Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.

Na ČOV v Údlicích s kapacitou 50 183 EO jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 35 850 EO. Byla v letech 2005-2006 zrekonstruována a jde o mechanicko-biologickou ČOV na jednotné kanalizaci, s odlehčením před vtokem na ČOV a za usazovacími nádržemi, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, regenerací kalu a chemickou eliminací fosforu. Ukázalo se, že v některých obdobích je ČOV více zatížená oproti předpokladům a dochází k překračování max. hodnoty dusíku. SVS proto rozhodla o realizaci opatření ke stabilizaci procesu. Stavba bude probíhat za provozu ČOV. Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.  Provoz bude poté sledován a vyhodnocován, zda jsou realizovaná opatření dostatečná.

Na ČOV v Žatci s kapacitou 33 333 EO jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 24 800 EO. Na odlehčovací stoce v areálu ČOV je vybudován objekt s hrubými, ručně stíranými česlemi. Po každém dešti je na česlích velké množství shrabků, které nelze až do hloubky 4,5 m vyklidit hráběmi, proto SVS rozhodla o výměně česlí. Bude provedena demontáž stávajících česlí a následná instalace česlí strojně stíraných, s vyhřívaným skluzem. Při průtoku do 3000 l/s má zachytit všechny shrabky, při vyšším průtoku bude prostor nad mříží fungovat jako bezpečnostní přepad. Zároveň bude provedena úprava česlového žlabu a bude vybudována železobetonová plocha pro kontejner na shrabky se zpevněným příjezdem. Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016. Stavba bude probíhat za chodu ČOV.

Naše voda, plánek lokality (Žatec) SVS

 

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace