SVS zahajuje také rekonstrukci vodovodů v Osečné a Cvikově

Aktualizováno 27. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Osečná

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z investičních akcí roku 2016 – v městě Osečná bude rekonstruován 84 let starý vodovod a ve Cvikově proběhne rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v ulici Dolní Selská v Osečné byl uveden do provozu roku 1932, jeho potrubí je zkorodované, silně inkrustované a poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Součástí stavby je napojení na navazující vodovod a přepojení dvou stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (27. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016.

Další akcí je pak souběžná rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu ve Cvikově, v ulicích Tyršova, Malá a Pětidomky. Tamní kanalizační stoky byly uvedeny do provozu v letech 1930 až 1976.  Stoky jsou staticky narušené, jak prokázala jejich kamerová prohlídka. Materiál potrubí je zkorodovaný, popraskaný a rozlámaný, v důsledku čehož dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. V těsném souběhu s kanalizací je vedený vodovod, řady neznámého stáří jsou také ve špatném technickém stavu, inkrustované a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich souběžné rekonstrukci s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místních komunikacích. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 16 domovních vodovodních přípojek a 22 domovních kanalizačních přípojek a uličních vpustí na trase, jakož i napojení na navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. června 2016. Stavební práce budou zahájeny od 1. července 2016 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016.  Stavba SVS proběhne v  koordinaci s plánovanou investiční akcí města Cvikov k rekonstrukci dešťové kanalizace a k rekonstrukci a odvodnění komunikace.

Naše voda, plánek lokality (Osečná): SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace