SVS zahajuje také rekonstrukci vodovodu v Jirkově

Aktualizováno 15. července 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Jirkov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci poruchového vodovodu v Jirkově, v ulici Nový Březenec. Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Stávající vodovod v ulici Nový Březenec byl uveden do provozu roku 1972, a protože je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. Je veden v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 1,8 metru v těsném souběhu s kanalizací, která je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

Součástí rekonstrukce je přepojení všech 37 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a propojení na navazující řady. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 77,5 milionů korun bez DPH.

Severočeská vodárenská společnost a. s., odpovídá za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod na území 458 severočeských měst a obcí. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 998 vodojemů, 8 949 km vodovodů (bez přípojek), 196 čistíren odpadních vod a 3 916 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace