SVS zahajuje také rekonstrukci kanalizace v Litvínově

18. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Litvínov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace v Litvínově, v ulicích Na Kopci, Hamerské a Chemiků. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětná kanalizace se nachází v městské části Litvínov – Hamr. V ulicích Na Kopci, Hamerské a Chemiků jde o sedm jednotlivých nenavazujících úseků stoky z betonu, které byly uvedeny do provozu roku 1973. Dnes je kanalizace ve velmi špatném technickém stavu –  popraskaná, zdeformovaná, dochází k průhybu a k prorůstání kořenů, jsou netěsné spoje. Stoka je vedena převážně v nezpevněných zatravněných pozemcích a zčásti v místní komunikaci. Převážně jde o pozemky města, jen zčásti to jsou soukromé pozemky. V ul. Na Kopci vede v souběhu s kanalizací litinový vodovod bez přípojek, který je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Součástí stavby bude přepojení stávajících 28 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí a napojení na stávající navazující stoky. Většina revizních šachet bude zachována při sanování jejich dna a pět šachet bude nově zřízeno či nahrazeno. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. března 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 9. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí rozvodů plynovodu společnosti Innogy.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace