SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Železném Brodu

Aktualizováno 30. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

unnamed

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Jablonecku rekonstrukci nevyhovujícího vodovodu v Železném Brodu, v Těpeřské a Chvalíkovické ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řady v Těpeřské a Chvalíkovické ulici pocházejí z roku 1928. Vodovod je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný, poruchový a nedostatečně kapacitní. Protože se připravuje rekonstrukce Brodského vodovodního přivaděče, je nutná rekonstrukce a zkapacitnění uvedených řadů. V souběhu vedená kameninová kanalizace je v dobrém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, a rekonstrukci nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení všech osmi stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající řady. Protože v případě Těpeřské ul. jde o komunikaci III. třídy ve správě KSS Libereckého kraje, bude zde provedena obnova povrchu v celé šíři. Obdobně v místní komunikaci Chvalíkovická – vzhledem k její malé šíři bude obnoven povrch v celé šíři.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017.  Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace