SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Železném Brodě

Aktualizováno 7. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

železný brod SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Jablonecku rekonstrukci nevyhovujícího vodovodu v Železném Brodě, v ulici Smetanovo zátiší. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řad vede od náměstí 3. května ulicí Smetanovo zátiší a bezejmennou uličkou k č. p. 463, kde končí. Vodovod z litiny byl uveden do provozu roku 1935 a je ve špatném technickém stavu, zastaralý a inkrustovaný, proto rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. Kanalizace v této lokalitě je v dobrém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, proto se jí rekonstrukce netýká. V rámci investiční akce SVS bude k rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu v celkové délce 237,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 15 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řad.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou od 12. června 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 9. září 2017.  Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí souběžně vedeného plynovodu společnosti innogy. Jde o jednu ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace