SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu z Pohořan do vodojemu Maškovice

Aktualizováno 14. září 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

__Zitenice Pohorany rek vdv do vdj Maskovice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku další plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci 107 let starého úseku vodovodního přivaděče z čerpací stanice Žitenice – Pohořany do vodojemu Maškovice. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod byl uveden do provozu roku 1910 a dnes je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný, perforovaný a inkrustovaný, v důsledku čehož dochází k velkým ztrátám vody. Je uložen v hloubce do dvou metrů. Kanalizace se zde v  souběhu s vodovodem nenachází. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodu, kdy bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 63 mm v celkové délce 717 metrů. Stavba zahrnuje dva vodovodní řady, z nichž jeden v délce 357 metrů bude od konce obce Pohořany realizován v otevřeném výkopu, zčásti ve stávající trase místní štěrkové cesty, a zčásti v trase budoucí místní komunikace. Druhý řad v délce 360 metrů bude realizován bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem –  v krajnici asfaltové komunikace do Maškovic. Součástí stavby jsou přepojení stávající jedné domovní vodovodní přípojky a propoje na navazující řady.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou ve 39. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 6. prosince 2017.  Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace