SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Mostě

Aktualizováno 27. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

MO027166_Most_Ke_Skale_Na_vysine_rv

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: v Mostě – Rudolicích, v ulicích Ke Skále a Na Výšině. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Tak bude podle něj zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v celkové délce 679,17 metrů, na který je napojeno cca. 170 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s městem Most, které v uvedené lokalitě plánuje rekonstrukci mostu Chanov – Rudolice. Vodovod v ulici Ke Skále je tvořen úseky potrubí z litiny vnitřního průměru DN 100 a DN 80, uvedeného do provozu roku 1933. Vodovod v ulici Na Výšině je rovněž z litiny, průměru DN 80, a pochází z roku 1969. Vodovodní řady v uvedené lokalitě jsou dožilé, inkrustované, a často poruchové.  Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Rekonstrukce vodovodu je rozdělena na 2 řady o celkové délce 679,17 m. Potrubí bude provedeno z litiny o průměru DN 100 v délce 296,80 m (řad 1), a litiny o průměru DN 80 v délce 117,70 m (řad 1), a potrubí z litiny průměru DN 80 délky 264,67 m (řad 2). Výměna potrubí bude probíhat v trase stávajícího vodovodu v otevřeném výkopu. Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem. Součástí stavby je přepojení celkem 39 ks vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. února 2018. Stavební práce začnou v těchto dnech (dle klimatických podmínek) vytyčením inženýrských sítí a zřízením staveniště. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. 22. srpna 2018.

Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou investiční akcí statutárního města Most – rekonstrukce mostu Chanov – Rudolice. Dokončení rekonstrukce vodovodu v ulici Ke Skále je tak plánováno nejpozději do 31. 5. 2018, v ulici Na Výšině předpokládá harmonogram prací realizaci v termínu 1. 6. až 22. 8. 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace