SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Libouchci

Aktualizováno 26. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

UL015031_Libouchec_Dlouhá_rv

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík s tím, že v Libouchci, Dlouhé ulici, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v celkové délce 633,5 metru, na který je napojeno cca. 235 obyvatel. 

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z lineárního polyetylenu vnitřního průměru DN 110 mm, uvedeným do provozu v roce 1982. Potrubí je uloženo v hloubce 1,2 – 1,5 metru. Na řadu se projevuje špatná kvalita použitého materiálu, řad je velmi často poruchový. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS bude pro nový vodovodní řad V1 použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu vnitřního průměru DN 100 mm v délce 607,63 metrů. Pro vodovodní řad V2 bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru DN 200 mm v délce 25,81 metrů. Část trasy (v délce 19,5 m) je vedena samostatným přemostěním Jílovského potoka. Součástí stavby je i přepojení 21ks vodovodních přípojek. Stavba bude realizována v komunikaci a v zeleni. V trase rekonstrukce je stávající podzemní hydrant, který bude nahrazen novým a doplněn druhým podzemním hydrantem na začátku trasy řadu V1.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. února 2018. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 1. července 2018.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace