SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Kněžicích

20. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS opravy Podbořany

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku další plánovanou investiční akci roku 2014 – rekonstrukci poruchového vodovodu v Kněžicích, což je místní část města Podbořany. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající rozvodný vodovodní řad v Kněžicích je vedený v komunikaci směrem na Čeradice ve správě SÚS Ústeckého kraje nebo v těsné blízkosti podél ní v hloubce cca 1,6 metru. Do roku 2012 měl funkci přiváděcího řadu pitné vody z vodojemu Sedčice pro místní části Kněžice, Oploty a Mory. Řad z roku 1970 je převážně z litiny vnitřního průměru 100 mm a zčásti z polyetylénu průměrů 110 a 90 mm.  V roce 2012 byl vybudován nový vodovodní přivaděč z Kaštic a vodojem Sedčice byl odstaven. Původní vodovodní řad tak nyní plní pouze funkci rozvodného řadu. Je však ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový. Potrubí je zkorodované, inkrustované a perforované, proto dojde k jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS se nově použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 288 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. března 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2014. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 26 staveb za 81,2 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic včetně strategických pro tento okres je 91,3 milionů korun.

Naše voda, mapa lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace