SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Žatci

Aktualizováno 21. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku plánovanou investiční akci roku 2017 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v centru Žatce, v ulicích Nákladní a Karla IV. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší zahájené investiční akce v Žatci budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, což se dotkne asi 120 obyvatel“.

Předmětný vodovod byl uveden do provozu v roce 1955. Potrubí je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové. Kanalizace z roku 1964 je podle kamerové prohlídky v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje – nevyhovující jsou jen dvě revizní kanalizační šachty, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci zároveň s vodovodem. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních i kanalizačních přípojek a napojení na stávající navazující řad. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace v úseku ul. Nákladní – Karla IV.

Investorem je SVS, stavba byla zahájena předáním staveniště 10. března 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech (12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017.  Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace