SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Oseku

Aktualizováno 7. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Osek

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodu a nevhodně křižujícího úseku kanalizace v Oseku, v Rooseveltově ulici. Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

V Rooseveltově ulici je vodovod z litiny z roku 1970 ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. V souběhu s vodovodem ve vzdálenosti 2 – 6 m od něj je vedena kanalizace. Podle kamerové prohlídky je převážná část stoky naopak ve vyhovujícím stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Pouze krátký zděný úsek kanalizace čtvercového profilu 500/500 mm v místě kolmého křížení s Rooseveltovou ulici, který je nevhodně a v rozporu s předpisy uložen nad vodovodem, je nutné vyměnit. Součástí akce bude přepojení všech stávajících deseti domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující vodovodní řad a stoku. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou 18. dubna 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 28. srpna 2017.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace