SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou

Aktualizováno 2. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Hrádek

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou, v ulicích Zahradní, Zlatá výšina a okolí. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V Zahradní ulici je vodovod tvořen úseky potrubí z roku 1985 – toto potrubí je ve špatném technickém stavu, silně inkrustované a poruchové. Dále vede ulicí Zahradní a přechází do ulice Zlatá výšina úsek potrubí z PVC z roku 1975, které je z nekvalitního materiálu a poruchové. Kanalizace v téže lokalitě je z roku 1907 je staticky narušená, popraskaná, s netěsnými spoji a vykazuje silný obrus stěn, jak prokázala její kamerová prohlídka – SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu i kanalizace. Úsek kanalizace z kameniny vnitřního průměru 300 mm z roku 1957 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících 13 domovních vodovodních a 19 kanalizačních přípojek, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující a odbočující řady/stoky. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace v Zahradní ulici. Investorem je SVS, stavba byla zahájena předáním staveniště 22. února 2017. Stavební práce právě začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 22. července 2017.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace