SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Harrachově

Aktualizováno 27. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Harrachov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Semilsku plánovanou rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v Harrachově, v bytové lokalitě V Borovicích. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Bronislav Špičák, generální ředitel SVS k tomu uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci této naší zahájené investiční akce budou v Harrachově zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 200 obyvatel“.

Vodovod v bytové lokalitě V Borovicích je tvořen dvěma řady z nekvalitní oceli vnitřního průměru 100 mm, které pocházejí přibližně z roku 1980 a jsou zkorodované, inkrustované a poruchové. Jsou vedeny ve velké hloubce po obou stranách místní komunikace v soukromých okrasných předzahrádkách. Kameninová kanalizace vnitřního průměru 300 mm je zde převážně ve vyhovujícím stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Sanaci vyžadují z důvodu prasklin a netěsností pouze některé její úseky a také kanalizační šachty na trase, kterým chybí stupačky a mají poškozené dno. Nový řad bude vymístěn do veřejného pozemku, do středu komunikace, kde bude uložen do společné rýhy s kanalizací. Původní dva řady budou zrušeny. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, sanace tří kanalizačních šachet na trase a propoje na navazující stávající řady a stoky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2017, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a dle aktualizovaného harmonogramu prací (zhotovitel počítá se zesílenými kapacitami na staveništi) má být stavba dokončena do 30. září 2017.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace