SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Doksech a vodovodů v Ústí nad Labem

Aktualizováno 15. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Doksy

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další investiční akce roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v Doksech – Starých Splavech, v lokalitě Lázeňský Vrch poblíž místního aqvaparku, a rekonstrukci poruchových vodovodů v Ústí nad Labem. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V lokalitě Lázeňský Vrch se zástavbou převážně rodinných domů a ubytovacích zařízení je stávající vodovod z azbestocementu z roku 1969. Řady jsou zastaralé a poruchové, navíc dochází ke stížnostem na tlakové podmínky v síti. Kanalizace je zde z kameniny o vnitřním průměru 300, 250 a 200 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, větší část stoky je v dobrém stavu, jen kratší úseky jsou zkorodované, popraskané, netěsné a s prorostlými kořeny. SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, jež jsou uloženy v místních asfaltových komunikacích. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 77 domovních vodovodních přípojek a 4 kanalizačních přípojek, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. března 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do devíti měsíců od předání staveniště, tj. do 13. prosince 2017.  Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města Doksy k rekonstrukci komunikace.

V krajském městě Ústí nad Labem pak SVS zahajuje rekonstrukci poruchových vodovodů v městské části Vaňov, v ulicích Dětská, Myslivečkova a Na Stráni. V uvedené lokalitě jsou vodovodní a odbočné řady tvořené úseky z různých materiálů a profilů, vesměs byly uvedeny do provozu roku 1929. V Dětské a Myslivečkově ul. je řad z litiny průměru 70 mm. Vykazuje silnou korozi, inkrustaci 20 % a netěsné spoje na řadu. Dále je v téže ulici vodovod z oceli průměru 50mm (bezporuchový), z litiny průměru 60 mm (taktéž bezporuchový), úsek z litiny průměru 65 mm a z polyetylénu průměru 63 mm (opravený v r. 2008). V ul. Ve Stráni je ocelový řad průměru 100 mm. Poruchové odbočné řady jsou z litiny průměru 80 mm a z oceli průměru 25 a 20 mm. Kanalizace je vedena v souběhu s vodovodem pouze v ul. Ve Stráni, ale rekonstrukci nevyžaduje. Celkem bude zrekonstruováno 765,1 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 36 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení navazujících a odbočujících řadů. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. března 2017. Stavební práce začnou po vydání výkopového povolení (předpoklad 12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 6. srpna 2017.

Naše voda, plánek lokality (Doksy) SVS

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace