SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v České Lípě

Aktualizováno 31. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

unnamed

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v centrální části České Lípy souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodů v Bezručově a Arbesově ulici a kanalizace v Bezručově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka budou v rámci této investiční akce zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 350 obyvatel. V Bezručově ulici je vodovod tvořen úseky z litiny z roku 1926 a z oceli z roku 1961. Potrubí je ve špatném technickém stavu, inkrustované a poruchové, v Arbesově ulici je vodovod z polyetylénu průměru z roku 1970 vysoce poruchový. V Bezručově ulici je navíc ve špatném stavu i kanalizace, jak prokázala její kamerová prohlídka. Stoka neznámého stáří z kameniny a z betonu téhož profilu vykazuje korozi stěn, je staticky narušená, popraskaná a místy došlo ke vzniku kaveren. V Arbesově ulici je kanalizace po rekonstrukci z roku 2003 v dobrém stavu. SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, které jsou vedeny převážně v asfaltových komunikacích.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících 21 domovních vodovodních přípojek, 4 kanalizačních přípojek, rekonstrukce 2 revizních šachet, jakož i napojení na navazující řady a stoky. Investorem je SVS, stavební práce v těchto dnech právě začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 27. srpna 2017.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace