SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Benešově nad Ploučnicí

9. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Benešov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku rekonstrukci 91 let starého vodovodu a nevyhovující kanalizace v Benešově nad Ploučnicí, v ulicích Cihelní a Pod Táborským vrchem. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Cihelní ulici je zásobním řadem z vodojemu Cihelní. Ulicí Pod Táborským vrchem vedou dva vodovody: přívodní řad z Habartic a ocelový výtlačný řad z vodojemu Cihelní, určený k zásobování lokality Táborský vrch. Všechny tyto řady pocházejí z roku 1925 a dnes jsou ve špatném technickém stavu – značně inkrustované. Kanalizace v obou ulicích je z potrubí z kameniny vnitřního průměru 500 a 300 mm a z betonu vnitřního průměru 300 mm. Stoky pocházejí z let 1974 a 1989. Některé úseky stok jsou ve špatném technickém stavu, jak ukázala kamerová prohlídka (praskliny, prorostlé kořeny, netěsné spoje a deformace), a proto SVS rozhodla o jejich souběžné rekonstrukci s vodovodem. Součástí stavby je přepojení všech 15 stávajících domovních vodovodních přípojek, 9 domovních kanalizačních přípojek, 2 přípojek uličních vpustí a rekonstrukce 12 revizních kanalizačních šachet na trase.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka je obnova majetku trvale v centru zájmu společnosti. „ Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Naše liniové stavby, kanalizace a vodovody, jsou totiž i dnes – po řadě let masivních investic – stále ještě z 60 % za svou životností. V rámci naší zahájené investiční akce v Benešově nad Ploučnicí bude v dané lokalitě zrekonstruován přes 90 let starý vodovod, na který je připojeno cca 55 obyvatel, a některé poškozené úseky souběžně vedené kanalizace,“ konstatoval Špičák.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. května 2016. Stavební práce byly v těchto dnech zahájeny, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s městem, které v uvedené lokalitě plánuje obnovu komunikace, výstavbu chodníků a přechodu pro chodce.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace