SVS zahajuje rekonstrukci vodovodů v Červeném Hrádku

Aktualizováno 20. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Jirkov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku rekonstrukci poruchových vodovodních řadů v Červeném Hrádku, jenž je částí města Jirkov. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovodní řady v Červeném Hrádku v místních komunikacích Ovčácký Vrch, Školní, Sadová a v silnici III/2528 (ul. Jirkovská) byly uvedeny do provozu v roce 1961. Vzhledem k jejich poruchovosti a naplánovaným akcím dalších subjektů SVS rozhodla o rekonstrukci stávajících vodovodů. Pouze v ulici vedoucí k zámku je novější plastový vodovod z roku 2001, kterého se rekonstrukce netýká. Kanalizace z roku 1990 v této lokalitě je v dobrém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, a proto rekonstrukci nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení stávajících 36 domovních vodovodních přípojek na řadu
a napojení na navazující řady.

Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 30. listopadu 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace